DAVET

Sığır ve Buzağı Derneği Başkanı Davet Metni

Değerli Meslektaşlarım ve sektör paydaşlarım

“Buzağılar hakkında her şey” temasıyla düzenlenecek ilk buzağı kongresi 17-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da, NG Afyon Otel'de gerçekleştirilecektir.

İneklerin doğum öncesi ve sonrası sürecini kapsayan kongreye, güncel araştırmaları farklı yönleriyle, geniş bir yelpazede ele alan konuşmacılar katılacaktır. Dünya çapında buzağı yetiştiriciliğinin amacı, buzağıların hayatta kalmasının ve uzun ömürlülüğünün sağlanmasıdır. Hayatı tehdit edici hastalıkların ve buzağı ölümlerinin önlenmesi ilgili tüm paydaşların bütçesini olumlu yönde etkileyebilir.

Bu kongre başarısının, buzağı yetiştiriciliğinin ve sağlık yönetiminin ülkesel ve küresel gelişimine etkisi olacağına inanıyoruz. Bu nedenle, sizleri 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi'ne katılmaya davet ediyoruz.

Sığır ve Buzağı derneği olarak, 1. Uygulamalı Buzağı Kongresi'ne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Gelin termalin, zaferin, mermerin ve hayvancılığın merkezi Afyonkarahisar'da kongremizin tadını çıkarın ve 5000 yıllık kültürü tecrübe edin !!!

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hacı Ahmet ÇELİK
Sığır ve Buzağı Derneği Başkanı

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYASI

AKÜ Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji A. D.

Araş. Gör. Ece TUNÇ

etunc@aku.edu.tr

+90 272 228 13 12

KONGRE ORGANİZASYON SEKRETERYASI

İbrahim Yazıcı Plaza 1, No:22 Niltim, Üçevler – Bursa

Harun ÇAKIR

harun.cakir@majorgroup.org

+90 224 441 27 27